Fehér NORBERT egyéni vállalkozó

Általános Szerződési Feltételei online vásárláshoz

Fehér Norbert egyéni vállalkozó (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 55-57., telephely: 1135 Budapest, Szent László út 4/a., adószáma: 69644469-2-41; e-mail: sofadreamshu@gmail.com, honlap: www. sofadreams.hu; bankszámlaszám: 12011351-01678285-00200007 (Raiffeisen Bank) a továbbiakban: Vállalkozás) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2021. január 1-én lépnek hatályba, amely feltételek a Vállalkozás által a webáruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkoznak.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Rackforest Kft.

Elérhetőség: .info@.rackforest.hu

Székhely: Burapest, Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.sofadreams.hu internetes oldalon történő közzététellel válnak hatályossá.

 1. Bevezető rendelkezések

A Vállalkozás nem saját maga által gyártott új termékeket kínál eladásra. A Vállalkozás a Sofa Dreams márkanevű bútorok kizárólagos magyarországi forgalmazója, mely bútorokat a PMR Handelsgesellschaft mbH (Fennstrasse 1, 12439 Berlin, Németország) gyártja.

A jelen ÁSZF a www.sofadreams.hu címen elérhető webáruházból történő online vásárlásra vonatkozik, az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. A termékekre vonatkozó alapvető jellemzők, illetve egyéb lényeges információk a www.sofadreams.hu honlapon elérhetők.

Az ÁSZF a Vállalkozás, mint eladó és a vevő, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Fogyasztók és fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek is jogosultak online vásárolni azzal, hogy a fogyasztónak nem minősülő vevőkre nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. jogorvoslat, jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség, elállási jog).

A rendelés leadásával a Vevő elismeri, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A Vállalkozás online áruházából csak 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek. A termékek megvásárlásával a Vevő nem válik jogosulttá a Vállalkozás vagy a Vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója, stb. használatára. A termékek bármely megjelenítése a www.sofadreams.hu címen csak tájékoztató jellegű, az nem értelmezhető ajánlatként.

 1. A termékek megrendelése

A Vevő e-mailben, vagy a Vállalkozás honlapján jogosult az általa kiválasztott terméket a típus és szövet, továbbá az általa igényelt egyedi specifikációk megjelölésével megrendelni.

A rendeléshez regisztráció nem szükséges, azonban a Vevőnek előzetesen meg kell adnia az adatait, beleértve a rendeléshez szükséges személyes adatokat is, amelyek elmaradása esetén nem tudja a szolgáltatást igénybe venni. A rendelés leadása előtt a Vevő ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja azokat. A termékek a kosárba helyezéssel és a megrendelőlap kitöltésével kerülnek megrendelésre, ideértve a „Fizetés” gombra kattintással a vételár kiegyenlítését is.

A Vevő az általa megrendelt Áru árának 50%-át (amelyből 40% foglaló és 60% vételárelőleg) a megrendelés leadásakor köteles a Vállalkozás részére bankkártyával vagy banki átutalással megfizetni. A Vállalkozás a bankkártyás vásárlás során a Barion (Barion Payment Zrt., székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) online fizetési rendszerét használja, amely egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltató; tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi. A vételár 50%-ának kifizetését, illetve annak a Vállalkozás bankszámlájára történő beérkezését követően a Vevő által leadott megrendelést a Vállalkozás továbbítja a németországi gyártó részére, ahol a megrendelés beérkezését követően elkezdődik az Áru legyártása. A Vevő a megrendelés leadását követően legkésőbb a 4. munkanapon jogosult a megrendelést írásban módosítani, illetve a vásárlástól írásban elállni, amely esetben a Vevő részére a megrendelés leadásakor megfizetett 50% teljes egészében visszajár. Amennyiben a Vevő a megrendelés leadásától számított 4. munkanapon túl jelenti be elállását, úgy a megrendelés leadásakor az Áru vételárából átadott 50%-nak a 40%-át (a teljes vételár 20%-át), mint foglalót elveszíti.

A Vevő az Áru vételárán felül köteles továbbá egyszeri 20.000,- Ft összegű szállítási díjat is megfizetni a Vállalkozás részére, amely a megrendelt Árunak a gyártótól a Vállalkozás raktáráig történő szállítási díjába számít bele.

A megrendelés elfogadásakor a Vállalkozás e-mailben visszaigazolást küld a Vevőnek. Az ÁSZF hatályos szövege és mellékletei PDF formátumban csatolásra kerülnek a visszaigazoló emailhez.

Az adásvételi szerződés a Vállalkozás általi visszaigazolás pillanatában jön létre, amikor az a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Az ekkor keletkező jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés részét képező jelen ÁSZF tartalmazza. A Vállalkozás és a Vevő közötti szerződésre a magyar jog az irányadó, a szerződés nyelve magyar. Fogyasztónak minősülő vevő esetében a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet irányadó a szerződésre.

Az adásvételi szerződés megkötésével a Vállalkozás vállalja, hogy átadja az adásvétel tárgyát képező termékeket és lehetővé teszi, hogy a Vevő megszerezze a termék tulajdonjogát. A Vevő a teljes vételár megfizetésével válik tulajdonossá. A Vállalkozás köteles a Vevő által megrendelt és kifizetett termékeket, ideértve az azokra vonatkozó dokumentumokat átadni a Vevőnek. A termékeket a személyes áruátvétel vagy kiszállítás időpontjában kell a Vevő részére átadottnak tekinteni.

A Vevő által a megrendelés leadásakor fizetendő összegek nem tartalmazzák az Árunak a Vevő részére történő házhozszállítási díját, továbbá az Áru összeszerelésének díját, amelyeket a Vállalkozás és a Vevő minden esetben egyedileg tárgyalnak meg egymással, figyelembe véve az Áru rendeltetésének helyét és annak összeszerelésének munkaigényességét (mely jelentős mértékben az adott Áru típusától függ).

 1. A termékek átvétele

A Vállalkozás a megrendelt Árut a megrendelés leadását követő hét hétfőjétől számított 8-12 héten belül adja át a Vevő részére. Ha a szállítás időtartama a Vállalkozás hibájából eredően meghaladja a 13 hetet, úgy Vevő a vételár 5%-nak megfelelő jóváírásra jogosult, mely a teljes vételárból kerül levonásra.

3.1 A személyes áruátvétel a Vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy raktárában

A Vállalkozás a Vevőt külön e-mail útján tájékoztatja arról, hogy a termék hol és mikor vehető át. A Vevő a terméket legkésőbb az átvétel egyeztetett napján köteles átvenni. A termék átadása nem foglalja magában a termékeknek az összeszerelését. A termékekkel együtt a Vevő magyar nyelven használati és összeszerelési útmutatót kap, amelyek a www.sofadreams.hu alatti weboldalon is elérhetőek. Átadáskor a Vevő köteles gondosan ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét. Sérült csomagolás esetén a Vevő köteles az átvétel során tájékoztatni a Vállalkozás árukiadásért felelős munkatársát.

Amennyiben a Vevő az átvétel kiválasztott napján nem veszi át a termékeket, úgy a megrendelt terméket Vállalkozás 1 (egy) hónapig ingyenesen tárolja. Ezt követően a tárolás díja bruttó 1.000,- Ft /rendelés/nap. A tárolási díj a termék átvételekor fizetendő és annak rendezéséig a Vállalkozás jogosult a termék visszatartására. 2 (kettő) hónap tárolás után Vállakozás jogosult a szerződéstől elállni és az Árut értékesíteni

Vevő jogosult a személyes átvételre harmadik felet küldeni. A Vállalkozás jogosult – de nem köteles – azonosítani az áruátvételkor eljáró személyt. A Vállalkozás kifejezetten kizárja a felelősséget a visszaigazolás felmutatása, illetve az áruátvétel során felmerülő bármely visszaélésért. A Vevőt terheli a felelősség azért, hogy a megrendelés visszaigazolását bizalmasan kezelje és azt kizárólag a megrendelésben általa a termék átvételére megnevezett személynek hozza tudomására, illetve adja át.

3.2 Házhozszállítás – kiszállítás a megjelölt címre

Amennyiben a Vevő a megjelölt címre történő kiszállítást választotta, úgy a Vállalkozás Magyarország területén biztosítja a termékek kiszállítását a Vevő által a Megrendelésében megjelölt legfeljebb egy címre. A Megrendelésben a Vevő köteles megadni a termékek sikeres kiszállításához szükséges adatokat, a szállításra kerülő termékek mennyiségét és megnevezését, az e-mail címét, a számlázási adatokat és a szállítási címet. Vevő köteles olyan címet megadni, amely címen a szállítás választott napján reggel 8 óra és délután 6 óra között a Vevő, illetve a termek átvétele jogosult személy elérhető, illetve a termék átvétele biztosított.

Amennyiben a termékek elérhetőek, a Vállalkozás e-mail útján egyezteti a Vevővel a szállítás várható napját és időpontját (teljesítési határidő).

A Vállalkozás az Árut saját maga szállítja ki a Vevő részére.

A szállítás a megvásárolt termékek összeszerelését alapesetben nem tartalmazza, azonban azt megrendelheti a Vállalkozástól. A Vevő a termékekkel használati és összeszerelési útmutatót kap magyar nyelven, amelyek a www.sofadreams.hu weboldalon is elérhetőek. A Vevő vállalja, hogy a kiszállítás választott napján átveszi a leszállított termékeket, kivéve, ha szerződéstől eláll.

Átvételkor a Vevő köteles gondosan ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és a leszállított darabok számát. A Vállalkozás köteles a Vevő számára az ellenőrzéshez elegendő időt biztosítani. A Vevő a szállítási okirat (a továbbiakban: Szállítólevél) aláírásával igazolja a küldemény megfelelőségét, vagyis a leszállított darabok számát és azt, hogy a küldemény láthatóan nem sérült. Amennyiben a küldemény hiányos vagy láthatóan sérült, a Vevő köteles feljegyzést készíteni a Szállítólevélen a küldemény hiányosságáról vagy sérüléséről, amelyben megjelöli a hiányzó termékeket vagy a sérülést. A termékek hiányosságáról vagy sérüléséről készült feljegyzés nem jelent igényérvényesítést. A küldeményben keletkezett azon károk megtérítésére jogosult a Vevő, amelyek a küldemény Vevő részére történő kiszolgáltatásáig tartó időszak alatt keletkeztek.

Az igény érvényesítése során a Vevőnek csatolnia szükséges a Szállítólevelet, amely a hiányos vagy láthatóan sérült küldemény esetén tartalmazza az ilyen hiányosságról vagy sérülésről készült feljegyzést, Vevő és Vállalkozás aláírását és a körülményektől függően a sérült termékek fényképes dokumentációját is. A Vállalkozás az igényt annak benyújtásától számított 30 naptári napon belül elbírálja, illetve rendezi.

A Vállalkozás nem vállal felelősséget a szállítási késedelemért, így különösen azon késedelemért sem, amely abból adódik, hogy a Vevő tévesen adta meg az adatait. A Vevő által hibátlanként és teljesként átvett küldemény szállítás során bekövetkező látható sérüléseire vagy hiányosságaira vonatkozó későbbi igényérvényesítés nem vehető figyelembe. A termékek minőséghibájával (nem a szállítás során bekövetkező sérülésekkel) kapcsolatos panaszok tekintetében a Vállalkozás Panaszkezelési Szabályzata az irányadó. A szállítás (fuvarozás) költségei a vételárral együtt fizetendők, amelyek elérhetők a Vállalkozás weboldalán.

 1. Fizetési feltételek

A Vevő az online felületen bankkártyával vagy banki átutalással fizetheti meg a vételárat illetve a szállítás költségét. A Vevő VISA, MasterCard és AMEX típusú bankkártyákat használhatja a fizetés során.

A Vállalkozás csak a vételárnak a Vállalkozás részére történő megfizetését követően köteles a Vevőnek történő kiadásra vagy a kiszállításra összekészíteni a termékeket.

A megrendelés visszaigazolásában szereplő árak, átvételi és szállítási költségek véglegesek és az ÁFÁ-t, valamint az egyéb költségeket is tartalmazzák. A Vevő nem köteles megfizetni semmilyen további díjat. A számlát, egyszerűsített bizonylatot Online vásárlás esetén a Vevő elektronikus úton, a megrendeléskor megadott e-mail címre kapja meg.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a webshop-ban módosításokat eszközöljön, ideértve az árváltoztatást is. A rendelés időpontjában a közzétett érvényes vételár és szállítási díj alkalmazandó a szerződésre.

Az akciós, kedvezményes termékek vagy a www.sofadreams.hu oldalon található tájékoztatóban megjelenített termékek vételára az akciós darabszámra vagy időtartamra, vagy a készlet erejéig érvényes.

 1. Szavatosság, jótállás:

A Vállalkozás az általa értékesített Áru hibás teljesítés, vagy a megadott határidőn belüli meghibásodás esetén kellék- és termékszavatosságot, 10.000,- Ft-os érték felett pedig 24, azaz huszonnégy hónapos kötelező jótállást (garanciát) biztosít a Vevő (fogyasztó) részére a Ptk., a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai szerint. (A fogyasztó kizárólag olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A vállalkozás – azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy – nem minősül fogyasztónak.)

Kellékszavatosság:

A Vevő a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a Vállalkozással közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vevő a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2, azaz két éven belül érvényesíthet. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vevő termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni.

Jótállás:

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok vonatkozásában, 10.000,- Ft eladási ár felett a Vállalkozás jótállásra köteles.

A Korm.rendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A Vevő – választása szerint – az alábbi szavatossági jogokat élhet: kijavítást, kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a jótállásra kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő (fogyasztó) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jótállási idő kezdete a termék átvételének a napja, termékszavatosság esetén a forgalomba hozatal napja.

Nem vonatkozik a jótállási kötelezettség

– a természetes elhasználódásból eredő kopásra;

– a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra (pl. hanyagságból bekövetkező törés, megrongálódás, stb.);

– a használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő hibákra;

– harmadik fél által javított, átalakított termékekre vagy szakszerűtlen kezelésből adódó problémákra;

– arra az esetre, ha a vásárló előzetesen tájékoztatást kapott a termék hibájáról vagy tudnia kellett erről (pl. sérülés, szépséghiba miatt engedményes áron értékesített értékcsökkent termék);

– egyéb, a garanciális feltételek alá nem eső problémákra;

Amennyiben a jótállási igény a fent meghatározott okok miatt nem érvényesíthető, ennek kapcsán a Vállalkozás semmilyen költséget nem vállal át vagy térít meg. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

A Vevő (fogyasztó) nem jogosult elállni a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben. Így a Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől: olyan termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Vevő (fogyasztó) az Árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 351 4878

Internet cím: www.sofadreams.hu

E-mail: sofadreamshu@gmail.com

A Vevő szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással azon panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek, az Áruknak a Vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás a lehetőségekhez képest köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevő (fogyasztó) részére átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vállalkozás ugyancsak köteles jegyzőkönyvet felvenni és köteles azt a Vevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi ügyszámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vevő (fogyasztó) neve, lakcíme,

 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 • a Vevő (fogyasztó) panaszának részletes leírása, a Vevő (fogyasztó) által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 • a Vállalkozás nyilatkozata a Vevő (fogyasztó) panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő (fogyasztó) aláírása,

 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi ügyszáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Vevő közötti fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő (fogyasztó) számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vevő (fogyasztó) lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, melyek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület előtti eljárás:

Amennyiben a Vevő fogyasztói panasza elutasításra kerül, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő a Vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

A Vállalkozást a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a Békéltető Testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a Békéltető Testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vevő (fogyasztó) igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a Vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a Vevő vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vállalkozást terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Békéltető Testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 • a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;

 • a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,

 • a Vevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt: http://www.bekeltetes.hu, a Békéltető Testületek elérhetőségeiről pedig bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Bírósági eljárás:

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Adatkezelés, adatvédelem:

A Vállalkozás adatkezelési tájékoztatója a jelen ÁSZF mellékletét képezi. A jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és egyben elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.